Algemene voorwaarden

– Een aanvraag voor deelname aan de braderie wordt pas in behandeling genomen indien het inschrijfformulier volledig ingevuld retour is ontvangen.
– Deelname aan deze braderie is pas definitief indien het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.
– Voor de betaling ontvangt de aanvrager een betaallink. Vervolgens bent u zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige betaling.
– Indien de betaling van het verschuldigde standplaats-geld niet ontvangen is, vervalt uw toewijzing en krijgt u geen plaats op de jaarlijkse braderie in Zalk.
– Behoudens bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling aan de braderie commissie, wordt geen restitutie van het betaalde standplaats geld verleend.
– Een toegewezen plaats /kraam moet door de aanvrager persoonlijk worden ingenomen en geëxploiteerd. Hij/zij mag deze niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.
– Er mogen geen illegale artikelen te koop worden geboden.
– Er mogen geen alcoholische dranken worden verkocht of verstrekt.
– De braderie commissie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook.
– Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.
– De braderie commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden.
– Ter plaatse van de braderie is het niet toegestaan uw auto bij de kraam te parkeren. U dient uw auto te parkeren op een van de parkeervelden.
– Degene die zich niet houdt aan één of meer van deze regels zal van de braderie worden verwijderd en worden uitgesloten van verdere deelname.
– De braderie commissie doet haar uiterste best om een goede braderie neer te zetten en hier goede promotie voor te maken, mocht u op of aanmerkingen hebben, vernemen wij deze graag van u.- Voor commerciële kramen is er de mogelijkheid (om in overleg met de braderiecommissie) stroom af te nemen. Wanneer u stroom nodig hebt, dient u dit bij uw aanmelding duidelijk te vermelden. Meerkosten zijn voor uw eigen rekening (en dienen op de dag zelf te worden voldaan). Mocht de stroomvoorziening niet kunnen worden geregeld vind er verder overleg plaats.