Huishoudelijk reglement

– Een kraam boeken kan tot twee weken voorafgaand aan de braderie, of tot het moment waarop alle kramen zijn vergeven.
– Een voorkeursplek kunt u bij de boeking opgeven, maar wij kunnen u dit niet garanderen. Over de toegewezen plaats/kraam kan met de marktmeester niet worden gediscussieerd.
– Bij aankomst op de braderie meldt u zich eerst bij de daarvoor bestemde vrijwilligers (te herkennen aan de gele hesjes). Zij wijzen u de plaats/kraam en hoe u daar het beste kunt komen.
– Op de dag van de braderie zijn geen kramen meer bij te huren.
– Tussen 7.00 en 9.00 uur kunt u uw kraam of grondplek met uw auto bereiken. Daarna is het centrum van Zalk autovrij. Wij adviseren u niet tot het laatste moment te wachten, dit in verband met verkeersopstoppingen in de smalle straten van Zalk.
– De braderie duurt van 09.00 uur tot 15.30 uur. U dient deze tijden aan te houden en dus niet voor het einde van de braderie in te pakken en de braderie te verlaten.
– Aanwezige ondergrondse brandkranen dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn.
– Verkopers van etenswaren moeten voldoen aan de richtlijnen van de Keuringsdienst van Waren en u moet rekening houden met controle door deze dienst.
– Er mag zonder toestemming van de marktmeester geen gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie.
– Na afloop neemt u uw eigen afval mee. Indien de organisatie achteraf nog afval bij uw kraam of grondplek moet opruimen, komen de kosten hiervan voor uw rekening of kunt u een volgende keer uitgesloten worden van deelname.
– Aanwijzingen gegeven door de ambtenaren van de politie, brandweer of marktmeester in het belang van de openbare orde en/of (verkeers)veiligheid moeten direct worden opgevolgd.